Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Przedszkole Publiczne nr 10 Sto Pociech
Strona głowna  /  RAMOWY ROZKŁAD DNIA
RAMOWY ROZKŁAD DNIA

     RAMOWY ROZKŁAD DNIA - KRASNALE I MISIE

 

GODZINY

PRZEBIEG

   6.00  

8.00

Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań. Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka.

Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

Zabawy i ćwiczenia z elementem kinezjologii.

Czynności porządkowo-gospodarcze.  Zabawa ruchowa.

  815

 900

 Ćwiczenia Praktycznego Dnia (podstawowe ćwiczenia opracowane przez M. Montessori)-czynności higieniczne,

nakrywanie do stołu. 

Śniadanie - wpajanie do zasad kulturalnego zachowania.

 

900

930

Zabawy tematyczne, konstrukcyjno – manipulacyjne, aktywność plastyczna,

korzystanie z kącików zainteresowań, obserwacje przyrodnicze.

930

1000

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne  realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego

1000

1115

Spacery, wycieczki, zabawy organizowane oraz swobodnew gorodzie przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

Tworzenie okazji do obserwowania eksperymentowania,

zabaw badawczych  z wykorzystaniem elementów pedagogiki M. Montessori.

Prace ogrodnicze i porządkowe.

1115

1200

Ćwiczenia Praktycznego Dnia - przygotowania do obiadu,czynności higieniczne.

Obiad ( I danie )– kształcenie nawyków kulturalnego, samodzielnego spożywania posiłków,

wdrażanie do samodzielnych prac użytecznych.

1200

1215

 

 

Odpoczynek poobiedni - ćwiczena, lekcja ciszy wg.

M.Montessori, czas na bajkę, słuchanie muzyki

relaksacyjnej.

Odpoczynek poobiedni –

słuchanie bajek opowiadanych

przez nauczyciela, muzyki

relaksacyjnej,

utulanek.

1215

1330

Zabawy i gry dydaktyczne, utrwalanie wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

 

13.30

14.00

Ćwiczenia Praktycznego Dnia - czynności samoobsługowe –wyrabianie nawyków higieniczno –

kulturalnych, pomoc przy roznoszeniu posiłku

Obiad ( II danie) - utrwalanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków.

1400

1630

Tworzenie sytuacji wspierających rozwój dziecka. Prace porządkowe.

Rozchodzenie się dzieci do domu.

Kontakty indywidualne z rodzicami.

 

           RAMOWY ROZKŁAD DNIA-  SKRZATY, RADUSIE I ISKIERKI 

 

GODZINY

PRZEBIEG

6.00 

8.00

Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań.

Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka.

Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci,

Zabawy integrujące grupę z wykorzystaniem kinezjologii edukacyjnej .

Czynności porządkowo-gospodarcze. Ćwiczenia poranne.

8.15

900

Ćwiczenia Praktycznego Dnia - przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, pomoc w przygotowaniu śniadania.

Śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania. 

900

950

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne

 realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego, obserwacje przyrodnicze.

950

1115

Spacery, wycieczki, zabawy organizowane w ogrodzie przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę.

Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, zabaw badawczych z wykorzystaniem pedagogiki M. Montessori.

  Prace porządkowe, ogrodnicze.

1115

1200

Ćwiczenia Praktycznego Dnia - przygotowanie do obiadu.

Czynności porządkowo- higieniczne. Pomoc w nakryciu stołu.

Obiad ( I danie )– kształcenie nawyków kulturalnego,

samodzielnego spożywania posiłków, prace gospodarcze po obiedzie

 

 1200

 1215

 

Lekcja ciszy - odpoczynek poobiedni,

kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki relaksacyjnej, poważnej.

1215

1330

Zabawy i gry dydaktyczne, utrwalanie wierszy i piosenek.

Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej.

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb.

Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym, 

13.30

14.00

Ćwiczenia Praktycznego Dnia - czynności samoobsługowe,pomoc w przygotowaniach do obiadu. 

Obiad ( II danie) - wyrabianie nawyków kulturalnego spozywania posiłku

1400

1630

Tworzenie sytuacji wspierających rozwój indywidualny dziecka.

Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień.

Zabawy inspirowane przez dzieci. Prace porządkowo- gospodarcze. 

Rozchodzenie się dzieci do domu. Kontakty indywidualne z rodzicami.

          

   ROZKŁAD POSIŁKÓW

 

830 – 900

                      Śniadanie

1130 – 1200

                      Zupa z deserem

13.30 – 14.00

                     II danie obiadowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-08-24