Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Przedszkole Publiczne nr 10 Sto Pociech
Strona głowna  /  JĘZYK ANGIELSKI
JĘZYK ANGIELSKI

 

 

 

 

TEMATYKA ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA MIESIĄCE MAJ-CZERWIEC

(wszystkie grupy wiekowe, z zastosowaniem zasady stopniowania trudności)

 

 

 

 

 

TEMATYKA JĘZYKA  ANGIELSKIEGO 19-30.04

 

WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE

 

*zajęcia grup starszych wzbogacone o dodatkowe słownictwo na podstawie piosenki „Old Mc’Donald”

 

https://www.youtube.com/watch?v=5oYKonYBujg

 

 

 

 

 

WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE 

 

 

 

 

DRUGA POŁOWA LUTEGO:

GRUPA KRASNALE i MISIE

 

 

 

GRUPA SKRZATY I ISKIERKI

 

 

GRUPA RADUSIE

 

 

 

 

Tematyka zabaw z języka angielskiego 01-12.02

Wszystkie grupy wiekowe:

 

- walentynkowe piosenki „Skidamarink” i „Peekaboo, I love you”, połączone
z aktywnościami ruchowymi i plastycznymi  (dostępna na kanale https://supersimple.com/song/skidamarink/)

 

- powtórzenie tematyki z pierwszego semestru

 

Song „Skidamarink”

 

Skidamarink a dink a dink.
Skidamarink a doo.
I love you.

Skidamarink a dink a dink.
Skidamarink a doo.
I love you.

I love you in the morning.
And in the afternoon.
I love you in the evening.
And underneath the moon. Oh!

Skidamarink a dink a dink.
Skidamarink a doo.
I love you.

Skidamarink a dink a dink.

 

 

 

KARNAWAŁ / CARNIVAL

 

Temat wspólny dla wszystkich grup wiekowych z zachowaniem zasady stopniowania trudności

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPA 3 i 4latków

Wskazówki dla rodziców

 

Po tym rozdziale twoje dziecko:

  • umie nazwać i przedstawić niektórych członków rodziny
  • umie zaśpiewać piosenkę o rodzinie
  • potrafi wykonać polecenia nauczyciela

 

 

Tapescript

Rain, rain, go away
Come again another day
Daddy wants to play
Rain, rain go away

Rain, rain, go away
Come again another day
Mommy wants to play
Rain, rain, go away

Rain, rain, go away
Come again another day
Brother wants to play
Rain, rain, go away

Rain, rain, go away
Come again another day
Sister wants to play
Rain, rain, go away

Rain, Rain, go away
Come again another day
All the family wants to play
Rain, rain, go away

 

!Piosenka dostępna na kanale YouTube

!Propozycje utrwalenia materiału w domu dostępne na stronie  https://supersimple.com/song/rain-rain-go-away/

 

 

GRUPA 5 I 5-6 LATKÓW

 

 

 

GRUPA 6-LATKÓW

 

 

 

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW- PAŹDZIERNIK

 

GRUPA 3 i 4 LATKÓW

 

 

GRUPA DZIECI 5 LETNICH

 

 

 

GRUPA DZIECI 6-LETNICH 

 

 

 

 

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW DZIECI 3 I 4 LETNICH

 

 

 

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW DZIECI 5 I 6 LETNICH

 

 

 

Rozkład materiału nauczania języka angielskiego w grupie 3-4latków

 

Tematyka

 

Sprawności, sytuacje i funkcje komunikacyjne

Przykładowe struktury językowe

Aspekty wychowawcze

Pozdrowienia

Greetings

Powitania, pożegnania; odpowiedź na pozdrowienie.

Hello Hippo!

Goodbye Hippo!

Hippo says hello!

Monkey says

goodbye!

Dog says woof.

Cat says miaow.

Zainteresowanie nauką języka angielskiego.

Nabywanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych podczas zabaw z rówieśnikami.

Ciało

i czynności

Body

and actions

Mówienie
o umiejętnościach.

Nazywanie niektórych części ciała.

Pytanie o umiejętności.

I can jump!

I can clap!

I can nod my little

head!

I can clap my hands.

Can Cat jump?

Yes./No.

Cat can jump.

Look!

Kształtowanie nawyków

Zdrowego stylu życia.

Liczby 1-5

Numbers 1-5

Liczenie do pięciu.

Określanie miejsca.

Opisywanie umiejętności połączone z liczeniem.

I can count to five!

Hippo, Monkey,

Dog and Cat are in

the garden.

I can clap five.

I can skip five.

I can jump five.

I can nod five.

Wzbogacenie wiedzy o otaczającym

świecie.

Kolory

Colours

Rozpoznawanie
i nazywanie kolorów.

Określenie stosunków ilościowych.

Składanie propozycji.

Wyrażanie opinii.

Wyrażanie zachwytu.

I can see red/blue,

yellow.

I can see a rainbow.

Red/blue/yellow/

paint.

Lots of paint.

Let’s paint a hippo/

a monkey/a dog/

a cat!

Let’s paint a rainbow!

I know!

What a beautiful

rainbow!

Tworzenie okazji do relaksu
i wspólnej zabawy.

Wyzwalanie twórczej aktywności

ruchowej, umysłowej i plastycznej.

Zabawki

Toys

Rozpoznawanie
i nazywanie środków transportu.

Opis autobusu, samochodu.

Wyrażenie stanu posiadania.

Wyrażenie ruchu.

The bus has wheels.

The car has wheels.

The wheels go round.

Round and round

all day.

I’m a bus/a car/

a boat.

Wytworzenie miłej atmosfery

w grupie.

Uczenie się współpracy w zespole.

Przestrzeganie reguł zabawy.

Zwierzęta

hodowlane

Farm animals

Nazywanie i naśladowanie

zwierząt hodowlanych.

Określanie miejsca.

Pytanie typu: „Co to jest?”

i udzielanie odpowiedzi.

Zadawanie pytań.

Odgrywanie scenek sytuacyjnych

What can you hear

in the farmyard?

I can hear the cow/

sheep/duck.

The cow goes moo.

The sheep goes baa.

The duck goes quack.

Hippo, Monkey,

Dog and Cat are in

the farmyard.

What’s that?

I don’t know.

Do you say moo?

I’m a sheep/a duck/

a cow.

I say baa/quack/moo/.

Uczenie zasad współdziałania

w grupie.

Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez zachęcanie do odgrywania treści opowiadania.

Uczenie szacunku do zwierząt.

Halloween

Halloween

Poznawanie słownictwa

związanego ze świętem Halloween.

Wyrażenie uczuć zadowolenia i radości.

Halloween party.

Halloween party

with treats.

Halloween party

with sweets.

Happy Halloween.

Hippo is very happy.

Kształtowanie tolerancji dla innych

kultur.

Inspirowanie i motywowanie

do samodzielnego wykonania zadań

oraz podejmowania decyzji.

Boże

Narodzenie

Christmas

Poznanie słownictwa związanego

ze świętami Bożego Narodzenia.

Nauka piosenki o choince.

ćwiczenia ruchowe TPR połączone z wydawaniem poleceń.

Take my hand.

Come with me.

Come and dance.

Come and hop

with me around the

Christmas tree.

Rozwijanie inwencji twórczej poprzez

Improwizację ruchową i słowną.

Wielkanoc

Easter

Poznanie słownictwa związanego

ze świętami Wielkanocnymi.

Nauka składania życzeń

świątecznych.

Happy

Easter,

Easter egg

Uświadomienie dzieciom symboliki

jajka jako odradzającego się życia

Przedstawiane treści mogą ulec zmianie

 

 

Rozkład materiału nauczania języka angielskiego w grupie 5latków

 

Tematyka

 

Sprawności, sytuacje i funkcje komunikacyjne

Przykładowe struktury językowe

Aspekty wychowawcze

Pozdrowienia

Greetings

Przywitanie, pożegnanie.

Odpowiedzi na pozdrowienia.

Mówienie o umiejętnosciach.

Hello Hippo!

Goodbye Hippo!

Hello to you.

I can say hello!

You can say goodbye!

Zainteresowanie nauką języka angielskiego.

Nabywanie umiejętności stosowania zwrotów

grzecznościowych podczas zabaw

z rówieśnikami.

Szkoła

School

Określanie stanu posiadania.

Nazywanie przyborów szkolnych.

Określanie ilości.

Oferowanie pomocy.

Dziękowanie.

I have ten pencils in

my bag.

Numbers 1-10.

We can help.

Thank you Hippo.

Nabywanie nowych

umiejętności.

Wzbogacenie wiedzy

o otaczającym świecie.

Rozumienie znaczenia

udzielania pomocy.

Jesień

Autumn

Opisywanie pogody.

Określanie por roku.

Określanie umiejętności.

Opisywanie miejsca.

Rozmawianie o tym, co ludzie robią w danej chwili.

Wyrażanie propozycji.

It’s raining.

It’s autumn.

What can we do?

We can jump.

Hippo, Monkey,

Dog and Cat are in

the garden.

What are you doing?

I’m/we’re counting

the leaves.

I can help.

Uświadomienie dzieciom konieczności doboru odzieży
w zależności od warunków

atmosferycznych.

Części twarzy

A face

Opisywanie przedmiotów

i określanie ich cech.

Nazywanie części twarzy

i mówienie, do czego służą.

Zapraszanie do współpracy.

The moon is round.

It has a nose.

How do you make

a face?

It has two eyes to see.

It has a mouth to

smile.

Let’s smile at the

moon.

Kształtowanie nawyków

zdrowego stylu życia
i higieny osobistej.

Dom

The house

Opisywanie przedmiotów

i określanie ich cech. Rozpoznawanie części domu.

Określanie przynależności.

Formułowanie pytania

„Gdzie jest…?”

Our little house has

a roof.

This is Hippo’s little

house.

Where is Cat?

Rozpoznawanie znaczenia

i wartości posiadanych rzeczy.

Przeżywanie radości

i zadowolenia podczas zabaw 
w grupie.

Kształtowanie pozytywnego

Nastawienia do innych.

Rodzina

The family

Rozpoznawanie, przedstawianie i wskazywanie członków rodziny.

Określanie przynależności.

Formułowanie pytania

„Gdzie jest…?”

 

This is my sister.

This is my brother’s

frog.

Where is Grandma?

Uczenie się niesienia

pomocyinnym.

Pogoda

The weather

Rozpoznawanie  i nazywanie

typów pogody.

Określanie cech rzeczy.

Wyrażanie upodobań pogodowych.

It’s windy.

It’s sunny.

It’s raining.

It’s snowing

The sun is hot.

I like the sun a lot.

Dog likes the

weather when it’s

snowing.

Uświadamianie zmian zachodzących w przyrodzie.

Kształtowanie umiejętności dostosowania ubioru do warunków pogodowych.

Wiosna

i kolory

Spring

and colours

Rozpoznawanie i nazywanie żyjących dziko zwierząt.

Opisywanie czynności.

Udzielanie pochwał.

I’m a red flower.

We all have green

leaves.

The flowers

are lovely..

Stwarzanie okazji do relaksu
i wspólnej zabawy.

Wyzwalanie twórczej aktywności ruchowej, umysłowej
i artystycznej.

Dzikie

zwierzęta

Wild animals

Poznanie słownictwa związanego ze świętami Bożego Narodzenia.

Nauka piosenki o choince.

ćwiczenia ruchowe TPR połączone z wydawaniem poleceń.

The tortoise walks

slowly.

I walk fast.

What am I?

Are you an elephant?

Yes, I am.

Clever Dog!

Kształtowanie wyobraźni i fantazji.

Wzbudzanie szacunku do zwierząt.

Żywność

Food

Rozpoznawanie i nazywanie

owoców.

Powtarzanie liczb.

Określanie ilości.

Proponowanie zrobienia zakupów.

Mówienie o czynnościach.

One apple.

Two oranges.

Lots of bananas.

Let’s buy four

bananas.

Monkey counts his

bananas.

Kształtowanie umiejętności

dzielenia się.

Wakacje

Holidays

Poznanie słownictwa związanego z wakacjami.

Opisywanie cech.

Mówienie o czynnościach.

The sea is blue.

The sand is yellow

like the sun.

We play on the sand.

Let’s play.

Kształtowanie nawyków bezpiecznej zabawy.

Przeżywanie radości i zadowolenia podczas zabaw w grupie.

Halloween

Halloween

Poznawanie słownictwa

związanego ze świętem

Halloween.

Wyrażenie uczuć zadowolenia

i radości.

Halloween party

with treats.

Halloween party

with sweets.

Happy Halloween.

Hippo is very happy.

Kształtowanie tolerancji dla innych

kultur.

Inspirowanie i motywowanie

do samodzielnego wykonania zadań oraz podejmowania decyzji.

Boże

Narodzenie

Christmas

Poznanie słownictwa związanego ze świętami Bożego Narodzenia.

Nauka piosenki o choince.

Ćwiczenia ruchowe TPR.

Take my hand.

Come with me.

Come and dance.

Come and hop

with me around the

Christmas tree.

Rozwijanie inwencji twórczej poprzez improwizację ruchową
i słowną.

Wielkanoc

Easter

Poznanie słownictwa związanego ze świętami Wielkanocnymi.

Nauka składania życzeń

świątecznych.

Happy

Easter,

Easter egg

Uświadomienie dzieciom symboliki jajka jako odradzającego

się życia

Przedstawiane treści mogą ulec zmianie

 

Rozkład materiału nauczania języka angielskiego w grupie 6-latków

 

Tematyka

 

Sprawności, sytuacje i funkcje komunikacyjne

Przykładowe struktury językowe

Aspekty wychowawcze

Pozdrowienia

Greetings

Przywitanie, pożegnanie.

Odpowiedzi na pozdrowienia.

Mówienie o umiejętnościach.

Hello Hippo!

Goodbye Hippo!

Hello to you.

I can say hello!

You can say goodbye!

Zainteresowanie nauką języka angielskiego.

Nabywanie umiejętności stosowania zwrotów

grzecznościowych podczas zabaw

z rówieśnikami.

Szkoła

School

Zadawanie pytań.

Określanie posiadania

i przynależności.

Wyrażanie chęci.

What’s missing? Schoolbag, pencil, pencil case, scissors, glue, book.

This’s mine.

Kształtowanie spostrzegawczości

oraz myślenia przyczynowo-

-skutkowego.

Kształtowanie właściwego

Zachowania się w grupie.

Owoce

Fruits

Wydawanie poleceń.
 i rozpoznawanie ubrań.

Rozumienie i stosowanie

zwrotów codziennej komunikacji.

Apple, banana, plum, pear; How many … are there? Thank you, give me more.

Rozwijanie umiejętności współpracy z innymi.

Zachowanie się w sklepie.

Zwierzęta domowe

Pets

Zadawanie pytań, wyrażanie emocji.

What’s this? Dog, mouse, rabbit, duck, cat; miaow, woof, squeak, quack; the Mouse is very sad.

Uświadomienie dzieciom konieczności dbania o zwierzęta.

Rodzina

The family

Rozpoznawanie

i wskazywanie członków

rodziny.

Określanie przynależności.

Formułowanie pytania

„Gdzie jest…?”

mummy, daddy, brother, sister, grandma,grandpa

Uświadomienie pokrewieństwa

miedzy członkami najbliższej rodziny.

Kształtowanie więzi rodzinnych.

Karnawał

Carnival

Informowanie o swoich planach.

Wyrażanie stanu posiadania.

Opisywanie zwyczajów związanych z karnawałem.

Opisywanie miejsca.

Opisywanie fikcyjnych postaci.

Przedstawianie siebie
i innych.

Zadawanie pytań
i udzielanie odpowiedzi.

Potwierdzanie
i zaprzeczanie.

I shall be a pirate.

I have a dog/a flag.

It’s carnival time.

Hippo, Monkey,

Dog and Cat are at

a party.

Look at me. I’m

a fairy/a pirate/

a clown/a princess.

Cat, are you a witch?

No./Yes.

Rozwijanie aktywności twórczej.

Kształtowanie zmysłu obserwacji.

Stwarzanie radosnej

Atmosfery i pozytywnych relacji

w grupie.

Transport

i zawody

Transport and

professions

Przedstawianie osób
i opisywanie rzeczy. Rozpoznawanie

i nazywanie zawodów.

Rozpoznawanie różnicy pomiędzy wyrazami góra
 i dół.

Udzielanie informacji na temat położenia. Nazywanie niektórych

Śródków lokomocji. Klasyfikowanie

pojazdów według

sposobów poruszania się.

I’m a pilot.

I fly up/down.

There are two wings

on my little

aeroplane.

There is a tail on

my aeroplane.

When I grow up

I want to be a pilot.

I want to fly/to go/

to drive/to sleep.

Rozwijanie, kształtowanie zasad

współdziałania w sytuacjach zabawowo-zadaniowych.

Rozwijanie wyobraźni

i fantazji.

Rozwijanie zmysłu

orientacji przestrzennej, sprawności ruchowych.

Jedzenie

Food

Opisywanie miejsca i sposobu spędzania wolnego czasu.

Określanie ilości.

Rozpoznawanie różnych

artykułów żywnościowych.

Wyrażanie preferencji,

upodobań.

Wyrażanie zachwytu.

Let’s have a picnic

in the garden.

Lots of good things

to eat!

Bread for me and

cheese for you.

I like cherries and

apples.

What a wonderful

picnic!

Kształtowanie upodobań kulinarnych.

Uczenie pewności siebie.

Zwierzęta

Animals

Wyrażanie chęci
i niechęci zrobienia czegoś.

Zadawanie pytań.

Opisywanie samopoczucia

i podawanie przyczyny.

Pytanie o miejsce pobytu

innych osób.

Wyrażanie prośby

i udzielanie odpowiedzi.

Wyrażanie radości.

I want to swing

with you.

I don’t want to

swing with you.

Does the monkey

swing with you?

Monkey is sad.

Monkey can’t find

Hippo.

Can you help me?

We can’t help you.

I’m so happy!

Rozwijanie właściwego

postępowania wobec zwierząt.

Kształtowanie prawidłowych

postaw moralnych/potrzeby

pomagania innym.

Wakacje

Holidays

Utrwalenie słownictwa związanego

z wakacjami.

Opisywanie cech.

Mówienie o czynnościach.

It’s summer.

It’s hot.

Hippo is in

the country.

Hippo is reading.

Monkey is climbing

/ jumping.

Uwrażliwianie dzieci na środowisko naturalne.

Rozwijanie inwencji twórczej poprzez improwizację ruchową

i słowną.

Halloween

Halloween

Nazywanie postaci
i przedmiotów

związanych ze świętem Halloween.

Wykonywanie poleceń.

magic witch/cat/

broom/hat/wand/star

Come and look!

Stwarzanie pozytywnej

Atmosfery w grupie.

Boże

Narodzenie

Christmas

Poznanie słownictwa związanego ze świętami Bożego Narodzenia.

Nauka piosenki o choince.

ćwiczenia ruchowe TPR.

Take my hand.

Come and dance.

Come and hop

with me around the

Christmas tree.

Rozwijanie inwencji twórczej poprzez improwizację ruchową

i słowną.

Wielkanoc

Easter

Nazywanie przedmiotów

i zwierząt związanych

z Wielkanocą.

Składanie życzeń świątecznych.

Happy

Easter,

Easter egg

Rozwijanie inwencji twórczej poprzez improwizację ruchową

i słowną.

Przedstawiane treści mogą ulec zmianie

 

 

CELE NAUCZANIA

 

Nauczanie języka angielskiego w wieku przedszkolnym ma na celu przede wszystkim motywowanie, zachęcanie, stwarzanie sytuacji sprzyjających odkrywaniu świata, jak
i wykorzystywanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych. Program, który  Państwu proponuję, jest zgodny z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego, która za główny cel stawia wspomaganie
i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem oraz możliwościami rozwojowymi. Głównym celem rozwijania umiejętności językowych jest kształtowanie osobowości, tolerancji i kultury dziecka, pogłębianie jego wiedzy
o otaczającym go świecie oraz wspieranie jego rozwoju poznawczego i emocjonalnego.

Program zakłada:

• stopniowe poznawanie materiału językowego, który będzie stanowić bazę do dalszej nauki,

• motywowanie do nauki języka obcego,

• rozwój kompetencji komunikacyjnej, która ma pozwolić dziecku zaspokoić ciekawość
i wytworzyć potrzebę komunikowania się,

• wdrażanie dzieci do pracy w grupie,

• umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwości osiągania założonych celów,

• rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych dziecka.

 

 

SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE

 

Program uwzględnia rozwój wszystkich sprawności językowych, jednakże ze względu na wiek dzieci (3–6 lat) i brak u nich pełnej gotowości do podjęcia nauki pisania i czytania, szczególną uwagę kieruje przede wszystkim na sprawność słuchania i rozumienia, a w drugiej kolejności na sprawność mówienia.

Chociaż dzieci 6-letnie zaczynają już pisać i czytać w języku ojczystym, to uczenie tych sprawności w języku obcym na tym etapie nie jest jeszcze zalecane.

SPRAWNOŚĆ SŁUCHANIA

• uwrażliwienie na melodykę języka angielskiego,

• rozumienie instrukcji i reagowanie na classroom language,

• rozumienie krótkich poleceń nauczyciela, nagranych poleceń i dialogów,

• reagowanie na polecenia i odpowiadanie na pytania,

• rozpoznawanie poznanych słów, piosenek i rymowanek,

• rozumienie nazw zabawek i przedmiotów z najbliższego otoczenia, kolorów, zwierząt, środków lokomocji, części ciała, produktów spożywczych, zawodów, pór roku.

SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA

• imitowanie poprawnej wymowy słów i zwrotów,

• recytowanie krótkich tekstów piosenek i rymowanek, odgrywanie scenek sytuacyjnych,

• podawanie nazw ludzi, zabawek, przedmiotów z najbliższego otoczenia, kolorów,

zwierząt, środków lokomocji, części ciała, produktów spożywczych, zawodów, pór roku,

• budowanie prostych i krótkich wypowiedzi dotyczących siebie, rodziny, zabawek, itp.

SPRAWNOŚCI W KONTEKŚCIE JĘZYKA PISANEGO

• odtwarzanie prostych motywów graficznych: linii poziomych i pionowych, kropek, kół, odwzorowywanie, samodzielne rysowanie,

• posługiwanie się małymi przedmiotami, umiejętność wycinania, umiejętność składania kartki, umiejętność prawidłowego trzymania kredki.

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-05-17